Политика за поверителност

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД е търговско дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831844806 и със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 115 – 117, представлявано е от управителя Мариянна Георгиева Макариева, тел.: +35929533325, факс: +35929533632, e-mail: office@bgr.bg, интернет страница: https://www.chigo.bg.

Дружеството има за предмет на дейност проектиране, внос, продажба, изграждане и сервизиране на комплексни системи за климатизация, отопление и вентилация; внос и търговия на едро с термопомпи и битови климатици; електрически отоплителни уреди и бойлери; санитарен фаянс, смесители и аксесоари за баня; потребителски стоки.

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с издадено Удостоверение № 87643 и вписан към публичния регистър на администратори на лични данни. Изчерпателна информация относно целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри на лични данни, категориите физически лица, на които се обработват данни, обработваните категории лични данни, категориите получатели и др. са достъпни на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес: https://www.cpdp .bg
Личните данни, получени за обработка от потребителите на сайта се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и са станали достояние на „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД, както и на поправка на тези лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на фирмата.

І. ВАШИЯТ АКАУНТ

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

ІI. ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД препоръчва на своите ПОТРЕБИТЕЛИ И КЛИЕНТИ:

 • Пазете паролата си!
 • Не предоставяйте паролата си на никого!
 • /Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви/
 • Избягвайте използването на една и съща парола за различни акаунти!
 • Ако използвате обществен компютър /например в библиотека, интернет кафе или др./, винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си преди да изключите компютъра!
 • Сменяйте често паролата си!
 • Не разгласявайте лична информация!

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД няма да изисква по телефона или по имейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД.
• Идентифицирайте фалшивите имейли /фалшификация или измама/!

Автентичните имейли на на „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@bgr.bg”

Не са автентични и-мейли от „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от https://www.chigo.bg

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “chigo“,. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД.

ІII. ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД, със седалище в България, гр. София, бул. „Витоша“ № 115 – 117.

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, „БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.

„БИ ДЖИ АР ГРУП“ ООД запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в “Би Джи Ар Груп” ООД, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на “Би Джи Ар Груп” ООД.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са:

 • име
 • фамилия /опция: име на фирма/
 • адрес
 • еmail адрес
 • телефонен номер.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от “Би Джи Ар Груп” ООД, като например:

Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; email адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например: URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, “Би Джи Ар Груп” ООД може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където “Би Джи Ар Груп” ООД публикува реклами, съдържание или анализи, “Би Джи Ар Груп” ООД може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания.

Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

“Би Джи Ар Груп” ООД може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

 • Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга “Би Джи Ар Груп” ООД;
 • Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси;
 • Вътрешен анализ, предоставен от клиента;
 • Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите “Би Джи Ар Груп” ООД;
  Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга “Би Джи Ар Груп” ООД, след изтичането на определен период от време;
 • Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности.

Ако желаете да не получавате реклами от “Би Джи Ар Груп” ООД, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от “Би Джи Ар Груп” ООД, моля посетете страницата за отказване на абонамента.

“Би Джи Ар Груп” ООД Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване, трябва да влезете в “Би Джи Ар Груп” ООД, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Би Джи Ар Груп, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Би Джи Ар Груп.

“Би Джи Ар Груп” ООД събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).

Достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, email адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).
Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейността на “Би Джи Ар Груп” ООД.

Чрез регистрирането в САЙТА/извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на “Би Джи Ар Груп” ООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от “Би Джи Ар Груп” ООД и от партньори по договор на “Би Джи Ар Груп” ООД за:

 • Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на “Би Джи Ар Груп” ООД, и на трети лица, с които “Би Джи Ар Груп” ООД има отношения от всякакъв вид) на предоставените email адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;
 • Участие в конкурси, промоции;
 • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
 • Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
 • За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА;
 • Пазарни изследвания;
 • Следене на продажбени данни.

Би Джи Ар Груп може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на “Би Джи Ар Груп” ООД, но без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

“Би Джи Ар Груп” ООД ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

Google Analytics

Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките позволяват тематизация и персонализация на съдържанието чрез изготвяне на доклади и анализ на активността Ви при посещение на сайта.

Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва. Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. “Би Джи Ар Груп” ООД не отговаря за защитата на личните Ви при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация.

Ние използваме следните Приставки:

 • Facebook

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“.

Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук:

 • https://developers.facebook.com/products/social-plugins/

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на: https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.

 • Google +

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Google+, която се поддържа от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Тази приставка се разпознава по логата на Google („+1“ бутон на бял или цветен фон). Списъкът и видовете Google+ Social Plugins може да видите тук: https://developers.google.com/+/web/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Google + приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Google и съдържанието на Приставката ще бъде прехвърлено директно от Google към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Google приставки, Google получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Google+.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Google в САЩ. Ако сте вписан във Google+, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Google+ профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „+1“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Google и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Google профил и видима за Вашите контакти в Google+.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Ако не желаете Google да отразява посещението на сайта на Вашия Google+ профил е необходимо да се отпишете от Google+ преди да посетите сайта.

ІV. ПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на “Би Джи Ар Груп” ООД, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на Република България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на “Би Джи Ар Груп” ООД.
Без прилагането на горепосоченото, “Би Джи Ар Груп” ООД може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Достъпът /използването на този САЙТ не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от “Би Джи Ар Груп” ООД, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на “Би Джи Ар Груп” ООД.

Достъп /използване на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този САЙТ и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на “Би Джи Ар Груп” ООД.

ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на САЙТА, без изричното писмено съгласие на “Би Джи Ар Груп” ООД.

Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на “Би Джи Ар Груп” ООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството “Би Джи Ар Груп” ООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайта www.chigo.bg. “Би Джи Ар Груп” ООД няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

Ако желаете да проверите личните си данни, ако имате възражения срещу обработването им от страна на “Би Джи Ар Груп” ООД, ако желаете “Би Джи Ар Груп” ООД да промени или изтрие личните ви данни преди изтичане на 3-годишния срок, както и ако искате да ни информирате за начина, по който да обработваме личните ви данни, можете да упражните правата си, като ни отправите искане до следния e-mail: office@bgr.bg.