Декларация за съответствие на климатици за високостенен монтаж