VRF системи

VRF системи Chigo

Какво е VRF система?

VRF системите са модулни системи за отопление и климатизация. В най-общият случай тези системи са изградени от едно външно тяло и няколко вътрешни тела за климатизация. Вътрешните тела са свързани с външното с помощта на система от тръби по която се предава хладилен агент.