Чилъри Chigo

Въздушноохлаждаеми чилъри чилъри CHIGO

Какво са чилърите?

Всъщност, чилърът е най-важната и основна част за климатична инсталация. Чилърите реално представляват термопомпени агрегати.

Основното предназначение на чилърите е в системи за охлаждане на сгради с различно предназначение. Чилъри се използват за изграждане на инсталации в жилищни сгради, фамилни къщи, кооперации, както и в бизнес сгради, промишлени обекти и обществени заведения.

Основно чилърите се делят на два вида – чилъри с въздушно охлаждане и чилъри с водно охлаждане.