Касетъчни климатици

Климатици касетен тип /касетъчни климатици

Тези климатици се инсталират в окачени тавани. Климатиците касетен тип разпределят въздуха с помощта на специални колектори, във всички посоки. По-този начин охлаждащият въздух се разпределя равномерно в цялото помещение, което от своя страна води до по-бързо охлаждане и по-голяма ефективност.

Климатиците касетен тип /касетъчните климатици/

са съобразени със стандартите за окачени тавани. Техните габарити съвпадат с тези на елементите на окачените тавани, което прави монтирането на климатик касетен тип – удобно и лесно.
Освен това касетъчните климатици са оборудвани със специални декоративни решетки, които покриват въздушните отвори. Това помага на климатиците да се превърнат в добре планирана част от всеки интериор.